โครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ
"การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมุ่งสู่การประเมินระดับ 3 คะแนน"
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง QS4401
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ACAD NU

ประมวลภาพกิจกรรม

 • DSC 0469
 • DSC 0470
 • DSC 0473
 • DSC 0474
 • DSC 0481
 • DSC 0496
 • DSC 0497
 • DSC 0498
 • DSC 0502
 • DSC 0507
 • DSC 0513
 • DSC 0515
 • DSC 0522
 • DSC 0528
 • DSC 0530
 • DSC 0531
 • DSC 0538
 • DSC 0539
 • DSC 0540
 • DSC 0544
 • DSC 0545
 • DSC 0547
 • DSC 0548
 • DSC 0553
 • DSC 0559
 • DSC 0560
 • DSC 0561
 • DSC 0564
 • DSC 0565
 • DSC 0566
 • DSC 0573
 • DSC 0577
 • DSC 0583
 • DSC 0589
 • DSC 0590
 • DSC 0595
 • DSC 0598
 • DSC 0600
 • DSC 0613
 • DSC 0624
 • DSC 0634
 • DSC 0644
 • DSC 0645
 • DSC 0646
 • DSC 0648
 • DSC 0650
 • DSC 0652
 • DSC 0657
 • DSC 0659
 • DSC 0660
 • DSC 0669
 • DSC 0671
 • DSC 0672
 • DSC 0673
 • DSC 0676
 • DSC 0680
 • DSC 0681
 • DSC 0683
 • DSC 0684
 • DSC 0686
 • DSC 0694
 • DSC 0697
 • DSC 0700
 • DSC 0701
 • DSC 0702
 • DSC 0703
 • DSC 0704
 • DSC 0705
 • DSC 0706
 • DSC 0707
 • DSC 0708
 • DSC 0709
 • DSC 0713
 • DSC 0714
 • DSC 0715
 • DSC 0716
 • DSC 0719
 • DSC 0720
 • DSC 0721
 • DSC 0723
 • DSC 0724
 • DSC 0729
 • DSC 0731
 • DSC 0734
 • DSC 0735
 • DSC 0739
 • DSC 0740
 • DSC 0741
 • DSC 0742
 • DSC 0743
 • DSC 0744
 • DSC 0745
 • DSC 0746
 • DSC 0748
 • DSC 0749
 • DSC 0750
 • DSC 0751
 • DSC 0754
 • DSC 0756
 • DSC 0758
 • DSC 0759
 • DSC 0762
 • DSC 0765
 • DSC 0767
 • DSC 0768
 • DSC 0769
 • DSC 0770
 • DSC 0773
 • DSC 0774
 • DSC 0776
 • DSC 0777
 • DSC 0779
Powered by, UberGallery