! ผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียนกับระบบรับสมัคร NU-Admission เพื่อขอรับรหัสผ่านสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร

กรุณา click ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่าน (PASSWORD)

*สำหรับผู้สมัครที่ใช้รหัสผ่าน TCAS เข้าสู่ระบบไว้ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถขอรับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

กรุณา click ขอรับรหัสผ่าน