!!.. สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนกับระบบ TCAS ได้

กรุณา click ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผ่าน (PASSWORD) สำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร